Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024
25 26
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2021-2022

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2021-2022Datum konání:
19.5.2021

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – I. kolo

Čj.  SOU 155 /2021

Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán školy v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodla   v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole  uchazečů s tímto registračním číslem od školního roku 2021/2022  takto:

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Registrační číslo                     Rozhodnuto                          

SOU 25/2021                          přijat

SOU 26/2021                          přijat

SOU 27/2021                          přijat

SOU 28/2021                          přijat

SOU 41/2021                          přijat

SOU 43/2021                          přijat

SOU 45/2021                          přijat

SOU 47/2021                          přijat

SOU 49/2021                          přijat

SOU 50/2021                          přijat

SOU 51/2021                          přijat

SOU 52/2021                          přijat

SOU 53/2021                          přijat

SOU 54/2021                          přijat

SOU 55/2021                          přijat

SOU 56/2021                          přijat

SOU 57/2021                          přijat

SOU 58/2021                          přijat

SOU 59/2021                          přijat

SOU 60/2021                          přijat

SOU 61/2021                          přijat

SOU 62/2021                          přijat

SOU 63/2021                          přijat

SOU64/2021                           přijat

SOU 65/2021                          přijat

SOU 66/2021                          přijat

SOU 67/2021                          přijat

SOU 68/2021                          přijat

SOU 69/2021                          přijat

SOU 70/2021                          přijat

SOU 71/2021                          přijat

SOU 135/2021                        přijat

SOU 146/2021                        přijat

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání – denní forma

SOU 30/2021                          přijat

SOU 33/2021                          přijat

SOU 34/2021                          přijat

SOU 73/2021                          přijat

SOU 74/2021                          přijat

SOU 75/2021                          přijat

SOU 76/2021                          přijat

SOU 77/2021                          přijat

SOU 78/2021                          přijat

SOU 79/2021                          přijat

SOU 80/2021                          přijat

SOU 81/2021                          přijat

SOU 82/2021                          přijat

SOU 83/2021                          přijat

SOU 84/2021                          přijat

SOU 85/2021                          přijat

SOU 86/2021                          přijat

SOU 87/2021                          přijat

SOU 88/2021                          přijat

SOU 89/2021                          přijat

SOU 94/2021                          přijat

SOU 95/2021                          přijat

SOU 96/2021                          přijat

SOU 128/2021                        přijat

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma

SOU 31/2021                          přijat

SOU 90/2021                          přijat

SOU 91/2021                          přijat

SOU 92/2021                          přijat

SOU 93/2021                          přijat

SOU 97/2021                          přijat

SOU 72/2021                          přijat

SOU 115/2021                         přijat

SOU 133/2021                         přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 19. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 19. 5. 2021 na webových stránkách školy souokraliky.cz   a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím  podáním učiněným u ředitelky školy, který/á toto rozhodnutí vydal/a. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje.

V souladu s ustanovením § 60 a odst. 7  školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámené  rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli/ce školy, který/á rozhodl/a o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do  10 pracovních dnů ode dne oznámení  tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení,  zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Žáci nástavbového studia zápisový lístek neodevzdávají.

 

                                                                                                          Mgr. Bc. Petra Doubravová

                                                                                                                      ředitelka školy