Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024
25 26
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2022-2023

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 2022-2023Datum konání:
28.4.2022

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – I. kolo

Čj.  SOU 173/2022

Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán školy v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodla v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole  uchazečů s tímto registračním číslem od školního roku 2022/2023  takto:

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Registrační číslo                      Rozhodnutí

SOU 44/2022                          přijat                                                                                                                                                             

SOU 45/2022                          přijat

SOU 46/2022                          přijat

SOU 54/2022                          přijat

SOU 62/2022                          přijat

SOU 63/2022                          přijat

SOU 64/2022                          přijat

SOU 65/2022                          přijat

SOU 66/2022                          přijat

SOU 67/2022                          přijat

SOU 68/2022                          přijat  

SOU 69/2022                          přijat

SOU 70/2022                          přijat  

SOU 71/2022                          přijat

SOU 72/2022                          přijat

SOU 73/2022                          přijat

SOU 74/2022                          přijat

SOU 75/2022                          přijat

SOU 76/2022                          přijat

SOU 77/2022                          přijat

SOU 78/2022                          přijat

SOU 79/2022                          přijat

SOU 83/2022                          přijat

SOU 84/2022                          přijat

SOU 85/2022                          přijat

SOU 86/2022                          přijat

SOU 87/2022                          přijat

SOU 88/2022                          přijat

SOU 89/2022                          přijat

SOU 90/2022                          přijat

SOU 91/2022                          přijat

SOU 92/2022                          přijat

SOU 93/2022                          přijat

SOU 94/2022                          přijat

SOU 95/2022                          přijat

SOU 96/2022                          přijat

SOU 97/2022                          přijat

SOU 98/2022                          přijat

SOU 99/2022                          přijat

SOU 100/2022                        přijat

SOU 101/2022                        přijat

SOU 102/2022                        přijat

SOU 103/2022                        přijat

SOU 104/2022                        přijat

SOU 114/2022                        přijat

SOU 116/2022                        přijat

SOU 117/2022                        přijat

SOU 118/2022                        přijat

SOU 125/2022                        přijat

SOU 126/2022                        přijat

SOU 127/2022                        přijat

SOU 128/2022                        přijat

SOU 129/2022                        přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 28. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 28. 4. 2022 na webových stránkách školy www.souokraliky.cz   a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím  podání učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje.

V souladu s ustanovením § 60 a odst. 7  školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámené  rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do  10 pracovních dnů ode dne oznámení  tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení,  zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se tímto vzdává práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

                                                                                                          Mgr. Bc. Petra Doubravová, ředitelka školy

                                                                                                     

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – I. kolo

Čj.  SOU 173/2022

Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán školy v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodla v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole  uchazečů s tímto registračním číslem od školního roku 2022/2023  takto:

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Registrační číslo                      Rozhodnutí

SOU 39/2022                          5 bodů             nepřijat                                                                                                                                                             

SOU 47/2022                          10 bodů           nepřijat

SOU 48/2022                          21 bodů           přijat

SOU 49/2022                          11 bodů           nepřijat

SOU 50/2022                          32 bodů           přijat

SOU 51/2022                          45 bodů           přijat

SOU 56/2022                          21 bodů           přijat

SOU 58/2022                          41 bodů           přijat

SOU 59/2022                          31  bodů          přijat

SOU 105/2022                        54  bodů          přijat

SOU 106/2022                        57  bodů          přijat  

SOU 107/2022                        53  bodů          přijat

SOU 108/2022                        7   bodů           nepřijat          

SOU 109/2022                        nepřítomen

SOU 110/2022                        nepřítomen

SOU 114/2022                        30 bodů           přijat

SOU 120/2022                        37 bodů           přijat

SOU 121/2022                        32 bodů           přijat

SOU 55/2022                          38  bodů          přijat

SOU 60/2022                          39 bodů           přijat

SOU 61/2022                          24 bodů           přijat

SOU 111/2022                        28  bodů          přijat

SOU 112/2022                        37 bodů           přijat

SOU 113/2022                        44 bodů           přijat

SOU 119/2022                        38 bodů           přijat

SOU 124/2022                        nepřítomen

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 28. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 28. 4. 2022 na webových stránkách školy www.souokraliky.cz   a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím  podání učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje.

                                                                                                          Mgr. Bc. Petra Doubravová, ředitelka školy