Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízeníDatum konání:
22.4.2020

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – I. kolo

Čj.  SOU 147/2020

Ředitelka školy jako příslušný statutární orgán školy v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodla   v řízení o žádosti k přijímání ke vzdělávání ve střední škole  uchazečů s tímto registračním číslem od školního roku 2020/2021  takto:

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Obor vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

 

Registrační číslo                     Rozhodnutí

SOU 38/2020                          přijat

SOU 51/2020                          přijat

SOU 52/2020                          přijat

SOU 55/2020                          přijat

SOU 64/2020                          přijat

SOU 65/2020                          přijat

SOU 66/2020                          přijat

SOU 67/2020                          přijat

SOU 68/2020                          přijat

SOU 71/2020                          přijat

SOU 72/2020                          přijat

SOU 73/2020                          přijat

SOU 77/2020                          přijat

SOU 78/2020                          přijat

SOU 79/2020                          přijat

SOU 81/2020                          přijat

SOU 87/2020                          přijat

SOU 89/2020                          přijat

SOU 88/2020                          přijat

SOU 91/2020                          přijat

SOU 92/2020                          přijat

SOU 96/2020                          přijat

SOU 102/2020                        přijat

SOU 103/2020                        přijat

SOU 104/2020                        přijat

SOU 105/2020                        přijat

SOU 112/2020                         přijat

SOU 118/2020                         přijat

SOU 120/2020                         přijat

SOU 122/2020                         přijat

SOU 123/2020                         přijat

SOU 124/2020                         přijat

SOU 70/2020                           přijat

SOU 97/2020                           přijat

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 22. 4. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 22. 4. 2020 na webových stránkách školy www.souokraliky.cz   a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím  podání učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Pardubického kraje.

V souladu s ustanovením § 60 a odst. 7  školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno  rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do  10 pracovních dnů ode dne oznámení  tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení,  zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Uchazeč se tímto vzdává práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

                                                           Mgr. Bc. Petra Doubravová v. r.

                                                                         ředitelka školy