Žáci základní školy objevují kouzlo práce s kovem

hejkrlikAktuality

S radostí jsme ve škole přivítali skupinu žáků ze Základní školy Moravská, kteří se rozhodli nahlédnout do života naší školy a zúčastnit se speciálně připraveného programu pro ně. Během jejich návštěvy měli jedinečnou příležitost aktivně se zapojit do praktických činností. Zvláště oslovující byly operace na pracovištích prvních ročníků, kde měli žáci možnost osobně vyzkoušet práci s kovem. Pod vedením našich pedagogů si dokonce sami vytvořili krásný kovový svícen. Bylo nesmírně inspirující sledovat jejich nadšení a radost z vlastnoručně vytvořeného výrobku.

Děkujeme všem žákům i jejich učitelům za příjemnou návštěvu a za to, že s námi sdíleli svou zvídavost a zájem o nové poznatky. Těšíme se na další možnost spolupráce.