EUROPASS

MEZINÁRODNÍ OSVĚDČENÍ O VZDĚLÁNÍ

Dodatek k osvědčení o vzdělání

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.

Vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.

Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.

Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.

Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

Další informace najdete na webové stránce https://edo.europass.cz

Image