Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Polski

Polski

Średnia zawodowa szkoła mechaniczna w Králíkach

Dobre przygotowanie do życia

Charakterystyka szkoły:

Średnia zawodowa szkoła mechaniczna w Kralikach nawiązuje swoją działalnością do tradycji edukacji regionalnej, której początki sięgają 1873r. Na terenie szkoły znajduje sie Średnia Szkoła Zawodowa dla 320 uczniów, internat z możliwością zakwaterowania 50 uczniów i stołówka szkolna z możliwością wydania 320 posiłków.

Kampus szkolny umieszczony jest pośrodku zieleni, w miejscu bez wpływów cywilizacji , na obrzeżu miasta Kraliki i zaledwie 2 km od granicy państwowej. Szkoła ma własne warsztaty, salę gimnastyczną i kompleks sportowy.

Najlepszym uczniom są wypłacane firmowe i naukowe stypendia.

Szkoła współpracuje z okolicznymi pracodawcami, którzy oferują absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia.

 

Dobre przygotowanie do życia

Mechanizacja i usługi

Kategoria edukacji : Wykształcenie średnie z maturą (czteroletnie ze świadectwem maturalnym)

Charakterystyka kształcenia w zawodzie:

Uczniowie uczą się wykonywać, organizować i kierować działaniem maszyn i sprzętu używanego do uprawy roślin rolniczych i chowu zwierząt gospodarczych, a także montażu linii mechanicznych w celu zapewnienia niezawodności działania i efektywnej wydajności techniki.

Organizowanie i serwisowanie z użyciem metod diagnostycznych i odpowiedniego wyposażenia serwisowego.

Organizowanie, zarządzanie i kierowanie działalnością związaną z ochronną środowiska i kształtowaniem krajobrazu, rolnictwem ekologicznym i rozwojem środowiska wiejskiego z odpowiednim wykorzystaniem środków mechanicznych.

Wykonywanie ekonomicznych czynności i działalności gospodarczej w powiązaniu z kwestiami mechanizacyjnymi.

Dbania o zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przy pracy.

Uczniowie nauczą się prowadzenia pojazdów mechanicznych w czasie bezpłatnego przygotowania do egzaminów w celu zdobycia prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe), T (traktory) i C ( samochody ciężarowe). Uczniowie również będą mogli uzyskać stypendium i wsparcie materialne od partnerskich firm szkoły.

Zastosowanie wiedzy absolwenta w tej dziedzinie:

Absolwent znajdzie zastosowanie swoich umiejętności w mechanicznych zakładach wytwarzających maszyny rolnicze, przy wykorzystaniu mechanizacji rolniczej w zabezpieczeniu jej działania i napraw, w warsztatach naprawczych i serwisowych zajmującymi sie naprawą techniki rolniczej i leśnej, w działalności diagnostycznej i serwisowej w dziedzinie handlowej przy sprzedaży mechaniki rolnej, transportowej i manipulacyjnej, w działalności gospodarczej w dziedzinie usług zmechanizowanych i usług dla agrobiznesu i rozwoju środowiska wiejskiego, w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, w mechanizacji firm zajmujących się gospodarką odpadami, jako technik rolnictwa, jako kierownik lub technik w zakładach serwisowych, jako sprzedawca lub doradca przy sprzedaży agrotechniki, jako farmerzy lub prowadzący prywatną działalność gospodarczą.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w wyższych szkołach zawodowych lub innych wyższych uczelniach , zwłaszcza w dziedzinach rolniczych o znaczeniu technicznym, ale i też w dziedzinach inżynierii oraz ekologii i ochrony środowiska, pedagogiki, edukacji, opieki socjalnej i dziedzinach ekonomicznych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Kategoria kierunku: wykształcenie średnie ze świadectwem maturalnym – kształcenie uzupełniające dwuletnie dzienne lub trzyletnie zaoczne

Charakterystyka kształcenia w zawodzie:

Uczniowie są uczeni używać klawiatury metodą używania jednocześnie 10 palców, sporządzać notowania przy użyciu informatyki i techniki biurowej, tworzyć handlowe, prawne, personalne i wewnętrzne dokumenty oraz pracować z oprogramowaniem wykorzystywanym w branży zawodowej. Uczniowie są uczeni przetwarzania dokumentów księgowych, zapoznawani z technikami i metodami księgowania, uczą się zarządzać majątkiem oraz długami/zobowiązaniami i kosztami, podatkami i dzielenia i wykorzystywania zysku.Uczniowie ucza się także przetwarzać raporty księgowe i deklaracje podatkowe.

Zastosowanie wiedzy absolwenta w tej dziedzinie:

Absolwenci potrafią pracować w zawodach ekonomicznych, operacyjno - ekonomicznych, handlowo - administracyjnych. Zyskaną wiedzę i umiejętności mogą zastosować we własnych firmach, przede wszystkim w profesjach do których przygotowywali się w ramach nauki. Absolwent dysponuje wiedzą i znajomością z dziedziny ekonomii, rachunkowości, marketingu i zarządzania(menedżmentu) i prawa.

Jest wyposażony w umiejętności językowe i swobodnie korzysta z komputerów.

Dzięki wyżej wymienionym kwalifikacją pozyska dostęp do znacznie bardziej dochodowych pozycji i prac dostępnych na rynku i jest w stanie zaoferować potencjalnemu pracodawcy więcej możliwości swojego zastosowania. Absolwent może kontynuować naukę w wyższych szkołach zawodowych albo w innych wyższych uczelniach, szczególnie w kierunkach ekonomicznych.

Mechanik samochodowy

Kategorie kierunku: wykształcenie średnie z egzaminem zawodowym

( kształcenie trzyletnie )

Charakterystyka kształcenia w zawodzie:

Dziedzina nauki jest odpowiednia dla osób posiadających umiejętności techniczne, manualnie zręcznych, którzy nie boją się prac z materiałami takimi jak metal i plastik.

Uczniowie uczą się ręcznej i maszynowej obróbki części do maszyn, urządzeń i elementów konstrukcji , lutowania i klejenia, obsługi sprzętów mechanicznych, tworzyć i montować indywidualne części i podzespoły różnych maszyn, sprzętu i konstrukcji, wprowadzanie ich do użytku i ich obsługi, diagnozowanie awarii i ich naprawa.

Wykonywanie czynności roboczych podczas kontroli maszyn, sprawdzania ich funkcjonowania, prowadzenia rejestru ich działania itp....

Częścią nauczania jest bezpłatne przygotowanie uczniów do uzyskania certyfikatu kursu podstawowego ZK 111 1.1 (spawanie za pomocą łuku elektrycznego z elektrodą) albo ZK 135 1.1 (spawanie za pomocą łuku elektrycznego w atmosferze ochronnej CO2) i ZK 311 1.1 (spawanie płomieniem i cięcie tlenem) lub do międzynarodowych certyfikatow spawacza.

Uczniowie mogę uzyskać korzystne stypendium naukowe w wysokości 600 Kc miesięcznie, lub wsparcie materialne i stypendium od współpracujących firm. Szkoła oferuje swoim uczniom kolejne kursy w preferencyjnej cenie, uprawnienia na motocykl (grupa AM, A1,A), obsługa wózków widłowych, obsługa piły mechanicznej.

Zastosowanie wiedzy absolwenta w tej dziedzinie

Absolwent jest wykwalifikowanym pracownikiem, który znajdzie zastosowanie w inżynierii maszynowej, w firmach produkcyjnych, montażowych i naprawczych, jako mechanik-ślusarz, monter- ślusarz, ślusarz operacyjny, monter- mechanik, monter maszyn obrotowych, ślusarz konstrukcji kolejowych, ślusarz kolejowych pojazdów, monter konstrukcji stalowych , monter gazociągu, monter klimatyzacji, ślusarz górniczy, kontroler mechanicznych produktów, monter kotłów i monter rurociągu.

W przypadku absolwowania odpowiedniego kursu, zdania egzaminu i pozyskania odpowiedniego uprawienia jest uczniem wykwalifikowanym do czynności takich jak spawanie, prowadzenie wózków widłowych, wiązanie ciężarów.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dziedzinie inżynierii lub innych technicznych kierunkach lub zarzadzania.

Mechanik maszyn rolniczych

Kategorie kierunku: wykształcenie średnie z egzaminem zawodowym

( kształcenie trzyletnie )

Charakterystyka kształcenia w zawodzie:

Uczniowie nauczą się pracować z dokumentacją techniczną, wykonywać czynności naprawcze, wybierać i używać dla nich odpowiednie materiały i procedury techniczne produkcji i naprawy, wykonywania prostych części mechanicznych poprzez przetwarzanie materiału za pomocą obróbki ręcznej i mechanicznej, odnawiać i utrzymywać niezawodność działania maszyn i sprzętu w tym pojazdów mechanicznych (zwłaszcza traktory), diagnozować zakłócenia i usuwać usterki za pomocą najbardziej odpowiednich procedur technicznych napraw, przeprowadzić konserwację ,serwis i ustawianie maszyn i urządzeń, dotrzymywania zachowania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przy pracy.

Uczniowie nauczą się prowadzenia pojazdów mechanicznych w czasie bezpłatnego przygotowania do egzaminów w celu zdobycia prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe), T (traktory) i C ( samochody ciężarowe). Częścią nauczania jest również bezpłatne przygotowanie uczniów do uzyskania certyfikatu kursu podstawowego ZK 111 1.1 (spawanie za pomocą łuku elektrycznego z elektrodą) albo ZK 135 1.1 (spawanie za pomocą łuku elektrycznego w atmosferze ochronnej CO2) i ZK 311 1.1 (spawanie płomieniem i cięcie tlenem) lub do międzynarodowych certyfikatow spawacza.

Uczniowie mogę uzyskać korzystne stypendium w wysokości 600kc miesięcznie, lub wsparcie naukowe i materialne od współpracujących ze szkołą firm. Szkoła oferuje swoim uczniom najlepsze kursu w dobrej cenie, uprawnienia na motocykl (grupa AM, A1, A), obsługa wózków widłowych, obsługa piły motorowej.

Zastosowanie wiedzy absolwenta w tej dziedzinie

Absolwenci znajdą zatrudnienie w dziedzinie agrotechnicznej przy usługach naprawczych i serwisowych na przykład jako mechanik maszyn rolniczych.

Posiada umiejętności do napraw, serwisowania i konserwacji maszyn rolniczych, ich renowacji, utrzymywania w gotowości do niezawodnej pracy rolniczej, są wyszkoleni do oceny sprawności agrotechniki i maszyn za pomocą diagnostycznych urządzeń.

Szerokość profilu umożliwia wykorzystywanie umiejętności absolwenta również w powiązanych obszarach np.: gospodarka leśna, transport, budownictwo, czynności naprawcze.

W przypadku absolwentów specjalnych kursów może być również wykorzystany w obsłudze złożonych maszyn i sprzętów rolniczych, dla których wymagane są specjalne zezwolenia

Mogą także wykorzystać pozyskane umiejętności we własnej działalności gospodarczej zakresie napraw i serwisu, użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych i pojazdów mechanicznych zwłaszcza traktorów.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dziedzinie inżynierii, zarządzania lub na innych technicznych kierunkach.