Výsledky přijímaček

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení 2024/2025
Systém e-přihlášek DIPSY

výsledky Přijímacího řízení 2024/2025

1. KOLO

Image

Přijímací řízení 2024/2025

Termín pro podávání přihlášek je 1. až 20. února 2024. Nově budou mít uchazeči možnost podat až 3 přihlášky, které ovšem musí seřadit. S pořadím nelze později hýbat, proto vybírejte pečlivě. Níže naleznete všechny potřebné informace.
Info web CERMAT
Systém e-přihlášek DIPSY
Image
Image

Přijímací řízení 2024/2025

2. kolo

Termín pro podávání přihlášek do 2. kola je 24. května 2024. Uchazeči mají možnost podat až 3 přihlášky, které ovšem musí seřadit. S pořadím nelze později hýbat, proto vybírejte pečlivě. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Info web CERMAT
Systém e-přihlášek DIPSY
Image

Termíny přehledně

1. až 20. února 2024

Podávání přihlášek

12. a 15. dubna 2024

Řádné termíny zkoušek

29. a 30. dubna 2024

Náhradní termíny zkoušek

15. května 2024

Zveřejnění výsledků CERMATem

Termíny přehledně - 2. kolo

do 24. května 2024

Podávání přihlášek

od 8. do 12. června 2024

Řádné termíny zkoušek 
(pouze talentové a školní přijímací zkoušky,
pro maturitní obory platí výsledky JPZ 1. kola)

21. června 2024

Zveřejnění výsledků

Naše obory v kostce

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Lékařský posudek
41-55-H/01
denní studium
3 roky
závěrečná zkouška
60
23-51-H/01
denní studium
3 roky
závěrečná zkouška
30
41-45-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
64-41-L/51
denní studium
2 roky
maturitní zkouška
30
 
64-41-L/51
dálková forma
3 roky
maturitní zkouška
30

Pro stažení formuláře lékařského posudku klikni na "zelenou fajfku" u příslušného oboru ve sloupci Lékařský posudek.

Jednotnou přijímací zkoušku skládáš pouze u maturitních oborů

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Skládá ze z českého jazyka a literatury (60 minut) a z matematiky (70 minut). Zkoušky připravuje a zajišťuje CERMAT.
Vše o přijímací zkoušce
Procvičovací testů
Image

Novinka roku 2024

3 možnosti podání přihlášky

Image

Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1.-3.
 • Dokumenty, které požaduje daná škola, nahrajete jako scany nebo fotky.
 • Potvrdíte odeslání.
 • Vše je na jednom místě - přihláška, pozvánka i výsledky.
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Ušetříte čas a peníze za posílání přihlášky poštou.

Výpis ze systému

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Dokumenty, které požadují dané školy, nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.
Image
Image

Klasicky papírově

 • Vyplníte klasickou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí být identická.
 • Bez počítače a mobilu.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit kopie všech příloh.
 • Musíte doručit přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde poštou.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.

Na co si dát pozor

 • Pořadí oborů/škol je důležité - je skutečně podstatné dobře si rozmyslet pořadí, ve kterém budete přihláškyvyplňovat, protože s pořadí nelze následně měnit.
 • Každý uchazeč bude přijat maximálně na jednu školu - v systému tří seřazených škol nebude nikdo přijatý zároveň na více škol, ale pouze na tu nejvýše uvedenou na přihlášce, kde zároveň splnil kritéria. Pokud se rozhodnete tohoto umístění vzdát, riskujete, že vaše vysněná škola nebude mít v dalším kole přijímaček žádná volná místa, protože bude plně obsazená po 1. kole.
 • Potvrzení od lékaře - je samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oborů vzdělání!
 • Pokud jste již podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Přidej se k nám

Kam podat přihlášku?

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky
Předměstí 427
561 69 Králíky

Potřebuješ se na něco zeptat?
Image

Mgr. Martin Hejkrlík
zástupce ředitele
602 405 675
hejkrlik@souokraliky.cz

Ještě nemáš jasno?

Podívej se, co ti můžeme nabídnout!

Zjisti všechny důvody