Přijímací řízení

Důležité termíny a informace k přijímačkám.

Zjisti, co tě čeká

Důležité termíny

Termín podání přihlášky

od 1. února do 20. února 2024

prostřednictvím systému DiPSy

Termíny zkoušek

pátek 12. dubna 2024
pondělí 15. dubna 2024

náhradní termín: 29. 4. a 30. 4. 2024

Zveřejnění výsledků

15. května 2024

Informace pro obory v kostce

Název oboru
Kód oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Lékařský posudek
41-55-H/01
denní studium
3 roky
závěrečná zkouška
60
23-51-H/01
denní studium
3 roky
závěrečná zkouška
30
41-45-M/01
denní studium
4 roky
maturitní zkouška
30
64-41-L/51
denní studium
2 roky
maturitní zkouška
30
 
64-41-L/51
dálková forma
3 roky
maturitní zkouška
30

Pro stažení formuláře lékařského posudku klikni na "zelenou fajfku" u příslušného oboru ve sloupci Lékařský posudek.

Skládáš přijímačky?

Maturitní obory

Na maturitní obory skládáš jednotou přijímací zkoušku. Více o ní zjistíš ZDE.

Kritéria přijímacího řízení

Učební obory

Přijímačky na učební obor neskládáš. Nezapomeň ale odevzdat přihlášku!

Kritéria přijímacího řízení

Digitální přihlašovací systém - DiPSy 

Přihlášku v systému můžeš vyplnit a vytisknout, nebo přímo odeslat.

DiPSy

Jak na přijímačky

Přijímačky ve 3 krocích

  • Podej přihlášku

    Přihlášky se letos odevzdávají dvěma způsoby - elektronicky či v papírové podobě k rukám ředitele školy. Podávání přihlášek bude spuštěno 1. února 2024 a přihlášku musíš podat nejpozději do 20. února 2024. Pokud máš o Lipku opravdu vážny zájem, nezapomeň nás uvést na prvním místě přihlášky.

  • Přijď na přijímací zkoušku

    Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš skládat přijímací zkoušku 12. dubna nebo 15. dubna 2024. Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžeš dostavit, můžeš využít náhradní termín. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky neskládáš.

  • Zveřejnění výsledků

    Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš nejpozději 15. května 2024. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn v Aktualitách ZDE. V případě, že jsi nás měl na prvním místě přihlášky a byl/a jsi přijat/a, nemusíš už nic dělat - automaticky se stáváš studentem Lipky! 

Nemáš jasno jak podat přihlášku?

Více informací o nové podobě přijímací zkoušek pro rok 2024 najdeš na webu MŠMT a CERMAT.
Zjisti více informací

Přidej se k nám

Kam podat přihlášku?

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky
Předměstí 427
561 69 Králíky

Potřebuješ se na něco zeptat?
Image

Mgr. Martin Hejkrlík
zástupce ředitele
602 405 675
hejkrlik@souokraliky.cz

Ještě nemáš jasno?

Podívej se, co ti můžeme nabídnout!

Zjisti všechny důvody
Learn More