Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2023/2024
1 2 3 4 5
6 7 8
Pracovní workshop - úprava zeleně
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Kritéria přijímacího řízení 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení 2020/2021Datum konání:
31.1.2020

Kritéria přijímacího řízení

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Kritéria ředitelky školy pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021:

 Obor: 41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů   - 60 žáků

Obor: 23-51-H/01   Strojní mechanik                      - 30 žáků

Obor: 41-45-M/01  Mechanizace a služby               - 30 žáků

Obor: 64-41-L/51   Podnikání – denní forma            - 30 žáků

Obor: 64-41-L/51   Podnikání – dálková forma         - 30 žáků

 

 Kritéria přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s výučním listem:

(opravář zemědělských strojů, strojní mechanik)

 • zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání,
 • splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky

 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání

bez přijímací zkoušky, rozhodující bude průměrný prospěch v pololetí posledního ročníku. Při stejném průměru prospěchu dvou a více uchazečů rozhoduje o přijetí ke studiu celkový průměr prospěchu 2. pololetí poslední ukončené třídy (např. 8. třída).

 

 

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky doručeny do 2. března 2020.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.souokraliky.cz  ve středu 22. dubna 2020. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno také písemně.

 

 Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

(mechanizace a služby)

 • zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání,
 • splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
 • úspěšné splnění podmínek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a kritérií stanovených školou
 • pořadí uchazečů o přijetí se stanoví podle celkového součtu bodů.

 

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude skládat ze tří částí: 1 – didaktické testy, 2 – hodnocení prospěchu ZŠ, 3 – hodnocení soutěží a olympiád.

 

 • český jazyk – didaktický test (max. 50 bodů)

matematika – didaktický test (max. 50 bodů)

Nutnou podmínkou pro přijetí je získání minimálně 20 bodů ze 100 bodů možných.

 • Hodnocení prospěchu ze ZŠ:

Body za prospěch při průměru známek na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy (max. 40 bodů):

 

Průměrný prospěch

 

Počet bodů

 

1,00 – 1,50

 

40

1,51 – 1,90

 

30

1,91 – 2,30

 

20

2,31 – 2,70

 

10

2,71 a více

 

0

 

 • Hodnocení soutěží, olympiád (max. 10 bodů):
 • Celostátní soutěž 1. – 3. místo 10 bodů
 • Krajská soutěž 1. – 3. místo 7 bodů
 • Okresní soutěž 1. – 3. místo  3 body

Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Umístění nutno doložit potvrzením ze ZŠ nebo kopií diplomu.

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení 1. kola je dán součtem bodů didaktického testu (ČJ, MAT), hodnocení prospěchu a soutěží ze ZŠ. Uchazeč může získat max. 150 bodů (100 + 40 + 10).

                     

Na základě dosažených výsledků bude stanoveno pořadí uchazečů. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší počet bodů získaný z didaktického testu ČJ, při další shodě počet bodů z didaktického testu MAT.

 

 

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dvou řádných a ve dvou náhradních termínech:

ŘÁDNÉ TERMÍNY:

 • 14. dubna 2020
 • 15. dubna 2020

NÁHRADNÍ TERMÍNY:

 • 13. května 2020 (k 1. řádnému termínu)
 • 14. května 2020(k 2. řádnému termínu)

 

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky doručeny do 2. března 2020.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.souokraliky.cz  nejdříve 28. dubna 2020. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno také písemně.

 

 

 • Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou:

(podnikání – denní i dálková forma)

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem,
 • úspěšné splnění podmínek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a kritérií stanovených školou
 • pořadí uchazečů o přijetí se stanoví podle celkového součtu bodů.

 

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude skládat ze tří částí: 1 – didaktické testy, 2 – hodnocení prospěchu SŠ, 3 – hodnocení soutěží a olympiád.

 

 • český jazyk – didaktický test (max. 50 bodů)

matematika – didaktický test (max. 50 bodů)

Nutnou podmínkou pro přijetí je získání minimálně 20 bodů ze 100 bodů možných.

 • Hodnocení prospěchu ze SŠ:

Body za prospěch při průměru známek na vysvědčení v 1. pololetí 3. ročníku SŠ (max. 40 bodů):

 

Průměrný prospěch

 

Počet bodů

 

1,00 – 1,50

 

40

1,51 – 1,90

 

30

1,91 – 2,30

 

20

2,31 – 2,70

 

10

2,71 a více

 

0

 

 

 • Hodnocení soutěží, olympiád (max. 10 bodů):
 • Celostátní soutěž 1. – 3. místo 10 bodů
 • Krajská soutěž 1. – 3. místo 7 bodů
 • Okresní soutěž 1. – 3. místo  3 body

Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Umístění nutno doložit potvrzením ze SŠ nebo kopií diplomu.

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení 1. kola je dán součtem bodů didaktického testu (ČJ, MAT), hodnocení prospěchu a soutěží ze SŠ. Uchazeč může získat max. 150 bodů (100 + 40 + 10).

                     

Na základě dosažených výsledků bude stanoveno pořadí uchazečů. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší počet bodů získaný z didaktického testu ČJ, při další shodě počet bodů z didaktického testu MAT.

 

 

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dvou řádných a ve dvou náhradních termínech:

ŘÁDNÉ TERMÍNY:

 • 14. dubna 2020
 • 15. dubna 2020

NÁHRADNÍ TERMÍNY:

 • 13. května 2020 (k 1. řádnému termínu)
 • 14. května 2020 (k 2. řádnému termínu)

 

 

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky doručeny do 2. března 2020.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.souokraliky.cz  nejdříve 28. dubna 2020. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno také písemně.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK JE UCHAZEČ POVINEN DORUČIT NA ADRESU ŠKOLY DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ,

do 7. května 2020 pro obor opravář zemědělských strojů a strojní mechanik a do 14. května 2020 pro obor mechanizace a služby

(nástavbové studium neodevzdává zápisový lístek)!!!

Další kola přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení 1. kola, pokud nebude naplněn předpokládaný počet přijímaných žáků. Informace budou zveřejněny na webových stránkách školy: www.souokraliky.cz

Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít třídu oboru, do kterého se přihlásí méně než 17 uchazečů.

 

 

                                                                               Mgr. Bc. Petra Doubravová

V Králíkách 28. ledna 2020                                                 ředitelka školy