veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka

Výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž nových LED svítidel, včetně demontáže a likvidace původního osvětlení, ve vybraných budovách organizace.

Datum ukončení příjmu nabídek 15.12.2023 10:00:00

Podrobnosti k veřejné zakázce - Portál pro vhodné uveřejnění

Veřejná zakázka

Nákup nákladního automobilu pro výuku autoškoly

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zakázka“) na dodávku 1 nového (zadavatel bude prvním majitelem) nákladního automobilu kategorie N2 nebo N3, určeného pro výuku autoškoly. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny pod bodem 9 výzvy.

Datum ukončení příjmu nabídek 13.12.2023 14:00:00

Podrobnosti k veřejné zakázce - Portál pro vhodné uveřejnění