Kontakty na zaměstnance

Kontaktuj svého učitele

Vedení školy

Jméno, příjmení
Telefon
e-mail
Funkce
Ing. Karel Málek, IWE
603 281 444
ředitel
Mgr. Martin Hejkrlík
602 405 675
zástupce ředitele/metodik prevence
Mgr. Ladislav Klíma
604 950 066
učitel/výchovný poradce

Učitelé teoretické výuky

Jméno, příjmení
Telefon
e-mail
Funkce
Ing. Věra Hegerová
606 506 059
učitelka
Ing. Mgr. Růžena Nejedlá
777 555 914
učitelka
Ing. Miloš Praus
604 977 864
učitel
Mgr. Miloš Štěpán
733 799 707
učitel
Zdeněk Suchánek
724 366 696
učitel
Ing. Lumír Vitha
723 573 654
učitel
Mgr. Marta Wesołowicz
702 217 724
učitelka
Ing. Jan Reichl
737 586 491
učitel

Učitelé praktického výcviku

Jméno, příjmení
Telefon
e-mail
Funkce
Bc. Pavel Grycz
725 884 224
učitel odborného výcviku
Bořivoj Chládek
727 874 415
učitel odborného výcviku
Bc. Jiří Kleibl
607 860 334
učitel odborného výcviku
Petr Kuběnka
725 095 803
učitel odborného výcviku
Bc. Karel Mačalík
602 126 216
učitel odborného výcviku
Bc. Bedřich Novotný
737 754 286
učitel odborného výcviku
Karel Šverák
739 071 563
učitel odborného výcviku
Bc. Antonín Válek
775 126 216
učitel odborného výcviku
Ludvík Verner
606 782 500
učitel odborného výcviku

Domov mládeže a školní jídelna

Jméno, příjmení
Telefon
e-mail
Funkce
Domov mládeže
727 947 351
Ladislava Coufalová
721 603 038
vedoucí Domova mládeže
Lenka Holčapková
725 527 440
vychovatelka
Jiří Bubela
776 266 870
noční služba
Věra Hájková
720 960 110
vedoucí školní jídelny
Radka Bartoníčková
736 222 104
kuchařka
Anna Václavíková
725 874 007
kuchařka
Lucie Brůnová
737 723 813
kuchařka

Administrativní a provozní zaměstnanci

Jméno, příjmení
Telefon
e-mail
Funkce
sekretariát
601 086 765
Hana Mlynářová
727 941 682
hospodářka
Zdeňka Pavlasová
721 643 186
ekonomka
Marie Šveráková
723 849 232
účetní
Petra Hykyšová
604 439 564
uklízečka
Jaroslava Řeháková
604 838 201
uklízečka
Ludmila Brůnová
604 563 608
uklízečka
Vladimír Kyllar
604 563 608
školník
Bc. Jan Halbrštát
720 931 921
školník