Dodatečná volba člena školské rady

Vedení školyAktuality

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dodatečnou volbu 1 člena školské rady Středního odborného učiliště opravárenského, Králíky, voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

Více zde