Jak nastartovat auto v zimních mrazech?

Lumír VithaRady a tipy

Zima přináší nejen sníh a led, ale také výzvy pro řidiče a jejich vozy. Jednou z největších výzev je startování auta v mrazivých dnech. Proč je to tak obtížné a jak se liší startování benzínových a naftových motorů v zimě?

Vliv nízkých teplot na motory

Nízké teploty mohou výrazně ovlivnit výkon motoru. U benzínových motorů může chladné počasí způsobit problémy s kondenzací paliva a snížením účinnosti baterie. Naftové motory jsou na mrazy ještě citlivější. V mrazu tuhne motorový olej, takže startér má s točením motoru mnohem větší práci. Když se k tomu přidá ještě slabší akumulátor, motor se otáčí pomaleji, takže nasátý vzduch se při kompresi neohřeje na dostatečnou teplotu. Po vstříknutí se tudíž palivo ve válci nevznítí a motor nenaskočí. Kromě toho parafíny obsažené v naftě mohou začít vločkovat a zanášet palivové filtry.

Tipy pro benzínové motory

Udržujte baterii v dobrém stavu: V zimě je baterie pod větším tlakem. Ujistěte se, že je plně nabitá a v dobrém stavu. Pokud je baterie starší, může být vhodné ji před zimou vyměnit.
Používejte správný olej: V zimě je lepší používat olej s nižší viskozitou, který lépe funguje v nízkých teplotách. Tento olej zajistí lepší mazání motoru i při nízkých teplotách.
Kontrolujte svíčky: Zajištění, že svíčky jsou čisté a funkční, může výrazně pomoci při startování v mrazu. Staré nebo špinavé svíčky mohou způsobit problémy při zapalování.

Tipy pro naftové motory

Stejně jako u zážehových motorů udržujte baterii v dobrém stavu a dostatečně nabitou. Baterie pro vznětové motory mají obvykle větší kapacitu než pro zážehové, a jsou schopné uvolňovat větší proud. Vznětový motor klade startéru větší odpor a baterie si s tím musí poradit.
Před zimou zkontrolujte žhavící svíčky: Jsou to drobná, ale výkonná topná tělíska umístěná v sacím potrubí v těsné blízkosti hlavy motoru, která předehřívají nasávaný vzduch. Ten má po stlačení vyšší teplotu, a palivo, které je do něj vstříknuto, se lépe vznítí.
Předehřívání motoru: Mnoho moderních naftových vozidel má systém předehřívání, který pomáhá při startování v mrazu. Tento systém je napojen na okruh nezávislého topení. Ohřívá chladicí kapalinu a jejím prostřednictvím celý motor. To významně usnadňuje studené starty.
Zimní naftu používejte jen v krajním případě a velmi opatrně: Zimní nafta má nižší bod tuhnutí, což pomáhá při startování v chladném počasí a zabraňuje vločkování paliva v palivových filtrech. Toho je však dosaženo omezením těžších složek nafty, které mají na starost mazání palivové soustavy, zejména vysokotlakého čerpadla a vstřikovacích jednotek. Nadužíváním zimní nafty může dojít k výraznému zkrácení jejich životnosti.

Další tipy pro zimní období

Udržujte palivovou nádrž alespoň z poloviny plnou: To pomáhá zabránit tvorbě kondenzátu v nádrži a zamrznutí palivového systému.
Kontrolujte nemrznoucí směs: Ujistěte se, že máte v chladicím systému dostatek nemrznoucí směsi ve správné koncentraci, aby nedošlo k prasknutí bloku motoru.
Nezahřívejte auto na místě: Po nastartování co nejdříve vyjeďte. Při volnoběžných otáčkách nemusí dávat olejové čerpadlo studenému oleji dostatečný tlak, aby se natlačil do všech mazacích míst. V některých místech tak může docházet k suchému tření, které je pro motor škodlivé. Vyšší otáčky motoru pomohou oleji rychle se dostat do všech mazacích míst.

Závěr

Startování auta v zimě může být výzvou, ale s těmito tipy a pravidelnou údržbou můžete tuto výzvu překonat. Nezapomeňte, že pravidelná kontrola a údržba vašeho vozidla je klíčem k bezproblémovému provozu v zimních měsících. Buďte připraveni a bezpečně na cestách i v těch nejchladnějších dnech!